Tumblelog by Soup.io
 • psychedelix
 • shar17666
 • loca-blueberry
 • beyond-invisible
 • stockholmsyndrome
 • unknownpleasures
 • stonerr
 • Doopamina
 • immortale
 • rainbowarrior
 • cukrowa
 • ja-sowa
 • malinowykisiel
 • lovemeagain
 • zayin
 • inspiration-emotions
 • guyver
 • effodienssepulcrum
 • Lost-In-Flowers
 • Perpetuummobile
 • tohuwabohu
 • fleursdemal
 • foxbanana
 • LiebealleFarben
 • kamykartur
 • ellis96
 • Fuckie
 • zyraf
 • Ciambelle
 • kabliukai
 • inajaa
 • tavorite
 • weakchick
 • Shekina
 • nettle-carrier
 • dyspnea
 • falconwing
 • OleLukoje
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2020 42c2
Reposted fromwestwood westwood viaroyalityxx royalityxx
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 
Z Tobą mogę mówić swobodniej niż z kimkolwiek, bo nikt nie był przy mnie w ten sposób, jak Ty jesteś, z całą wiedzą o mnie, z taką świadomością, wbrew wszystkiemu, pomimo wszystko.
— F. Kafka
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaroyalityxx royalityxx
0285 512f 500
Reposted byUncommonSenseLeguanienSakerosPuck152DagarhenRozencolorfulvillainthesouplamned
0273 7501 500
Reposted byhashsambaankaposzukiwaszFiffastjackgrovly
0249 b5f2 500
Reposted bytchortkatkonakfuckingspecialhashRuda-ShutyirefugingerglueNaitliszp856verdantforcegregoaliwqzideshowbob
0226 2642
Reposted bylenifcateiseiblotind12czerwcaoskuszideshowbobPuck152poszukiwaszsofakanteowieczka
0185 5064 500
Reposted bykruemelmonstertchort
Alle Infos zur frei verfügbaren Richtervorlage und die Justizoffensive findet ihr hier: https://hanfverband.de/richtervorlage
4706 7207 500
Reposted fromGosha Gosha viasiostrzyca siostrzyca

Miałem szaloną ochotę na Twoje towarzystwo

bez względu na wszelkie erotyczne objawy
     

— 13/14 V 1923- Stanisław Ignacy Witkiewicz "Listy do żony"
Reposted fromtruskawkizczekolada truskawkizczekolada via0 0
9292 6a09 500
9472 4cfa
Reposted fromeffic effic viadesinteressement desinteressement
Życie bez czytania jest niebezpieczne, trzeba zadowolić się samym życiem, a to niesie ze sobą pewne ryzyko.
— Michel Houellebecq, "Platforma"
Reposted fromtrup trup viatwice twice
4557 f670 500
mood
Ponieważ nie chce pokazać po sobie, że się boi, nawet w tym jest samotny.
— Ingmar Bergman "Niedzielne dziecko"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait via0 0
3582 f1f5 500
Reposted fromcrispybones crispybones viasiostrzyca siostrzyca
6522 c83f 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl