Tumblelog by Soup.io
 • OleLukoje
 • falconwing
 • dyspnea
 • nettle-carrier
 • Shekina
 • weakchick
 • highhopes
 • zurial
 • kabliukai
 • Ciambelle
 • zyraf
 • Fuckie
 • ellis96
 • kamykartur
 • LiebealleFarben
 • foxbanana
 • fleursdemal
 • Kladderadatsch
 • Perpetuummobile
 • Lost-In-Flowers
 • effodienssepulcrum
 • guyver
 • inspiration-emotions
 • zayin
 • lovemeagain
 • malinowykisiel
 • ja-sowa
 • cukrowa
 • rainbowarrior
 • immortale
 • Doopamina
 • stonerr
 • unknownpleasures
 • stockholmsyndrome
 • beyond-invisible
 • loca-blueberry
 • shar17666
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4980 93b8 500
Reposted frommyjapanese myjapanese viau-dit u-dit
6137 5ff2 500
Reposted fromswissfondue swissfondue viaahh ahh
1547 2a9f
Reposted frompsyolopher psyolopher viajanuschytrus januschytrus
każdy powinien mieć kogoś, kto go zaciągnie gdzieś siłą dla jego dobra. 
Reposted fromMaryiczary Maryiczary
3696 38ef
Reposted fromNajada Najada viaMonia94 Monia94
8341 c72e 500
Reposted fromRoaraAvis RoaraAvis viapuremindx puremindx
...no ale niech pan sam powie, czy możliwa jest przyjaźń, taka czysta przyjaźń, między kobietą a mężczyzną, jeśli ona jest ładna i do tego niegłupia, a on przystojny? Jeśli ludzie są tak blisko, że sobie pomagają, lubią być razem, dawać sobie prezenty, troszczą się o swoje zdrowie, całują się na pożegnanie i na powitanie w policzek albo w czoło, no to czemu nie mieliby w końcu pocałować się w usta, przytulić mocniej niż zwykle, polubić smaku i zapachu tej drugiej osoby? Dlaczego nie mieliby w końcu dotknąć się czulej, a potem jeszcze czulej, nie zachwycić się pięknem swoich dłoni, ust, włosów, opalonych ramion? To się musi stać prędzej czy później i przyjaciele zostają kochankami. Zawsze tak jest, chyba że przyjaźń nie jest wcale tak wielka, albo mieszkają bardzo daleko od siebie, albo coś innego w życiu nie pozwala im się zbliżyć, ciężka praca, choroba, a może jeszcze coś innego.
— Marek Soból "Mojry"
Reposted fromgoniewicz goniewicz viaamilamija amilamija
2457 1197
Reposted fromspring-flow spring-flow viaamilamija amilamija
4332 c748 500

thunderstruck9:

Alex Grey (American, b. 1953), Untitled, 1982. Acrylic and paint marker on paper, 40 x 30 in.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
8822 369d 500

humanoidhistory:

April 4, 1983 – The Space Shuttle Challenger streaks through the sky on its maiden flight.

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
1776 376e 500

derekjarman:

Medea (Pier Paolo Pasolini, 1969)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś krążę
dookoła ciebie myślami,
bez po­wodu, dziecinnie.

Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś serce
pos­ta­nowiło, że będziesz
epi­cen­trum wszystkiego.

Nie kocham cię.
Tyl­ko tak ja­koś smut­no, gdy
słowa two­je tak szorstkie,
a oczy niep­rze­nik­nione. 

Nie kocham cię,
Tyl­ko tak ja­koś bo­li, kiedy
nie odzy­wasz się dzień cały,
a ja cze­kam w ciszy.

Nie kocham cię
tak tyl­ko trochę.
Reposted frompyysia pyysia viapelnaradosci pelnaradosci
2896 2240
Reposted frompoppyseed poppyseed viafelicka felicka
6656 f5d8 500
Reposted fromerial erial viacomiendolirica comiendolirica
3315 717c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacheersbaby cheersbaby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl