Tumblelog by Soup.io
 • OleLukoje
 • falconwing
 • dyspnea
 • nettle-carrier
 • Shekina
 • weakchick
 • highhopes
 • inajaa
 • kabliukai
 • Ciambelle
 • zyraf
 • Fuckie
 • ellis96
 • kamykartur
 • LiebealleFarben
 • foxbanana
 • fleursdemal
 • Kladderadatsch
 • Perpetuummobile
 • Lost-In-Flowers
 • effodienssepulcrum
 • guyver
 • inspiration-emotions
 • zayin
 • lovemeagain
 • malinowykisiel
 • ja-sowa
 • cukrowa
 • rainbowarrior
 • immortale
 • Doopamina
 • stonerr
 • unknownpleasures
 • stockholmsyndrome
 • beyond-invisible
 • loca-blueberry
 • shar17666
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
4866 af2f 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek vianawetsrednio nawetsrednio
6207 74ca 500
Reposted frombladeush bladeush vianawetsrednio nawetsrednio

charlottedsweb:

dragonmoose:

smalltownsylveon:

sherlockdc:

HNG.

He went from Andrew Scott to Moriarty in .5 seconds.

YOU CAN PHYSICALLY SEE HIS EYES LIGHT UP WITH THE CRAZY

YOU CAN ACTUALLY SEE IT.

Reposted fromwerhamster werhamster viasherlock sherlock
Na pewno więcej efektów i satysfakcji osiągniemy systematycznością w niedoskonałym nawet działaniu niż biernością i marzeniami o nieosiągalnej perfekcji.
Reposted fromkyte kyte viasoulwax soulwax
6129 dcf7
Reposted fromtfu tfu viasoulwax soulwax
7418 22c2 500
Reposted fromcomiendolirica comiendolirica viasoulwax soulwax
7459 b6bf 500
Reposted frombrumous brumous viasoulwax soulwax
4338 4d7a 500
Reposted fromkaiee kaiee viasoulwax soulwax
Zakochanie to biologia. Miłość to decyzja jak się chce traktować drugą osobę. To na przykład zobowiązanie do tego, żeby zamiast siedzieć nad kieliszkiem, wspierać drugą osobę w jej zamierzeniach. Albo zobowiązanie do zostawiania drugiej osobie przestrzeni nawet jeśli będzie to dla ciebie niewygodne. To także chęć parzenia herbaty, przytulania po ciężkim dniu i nie tracenia zainteresowania czyimś życiem. Na koniec, to deklaracja: „Życzę ci szczęścia, chociaż nie będę jego częścią”.
— Volantification
Reposted fromdobby dobby viasoulwax soulwax
7367 df70 500
drug of choice ;)
Tags: weed 420
Reposted bymarihuanavigilcieniolubekhonigwurm
4871 cc72
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte viadarthsadic darthsadic
1753 d64c
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viadarthsadic darthsadic
5065 1505 500
Reposted fromshesallrightnow shesallrightnow viaxal xal
3729 8764
Reposted frommhorrighan mhorrighan viadarthsadic darthsadic
3298 1dc4 500
Reposted fromgket gket viadarthsadic darthsadic
7758 3873
Reposted fromsosna sosna viaxal xal
4635 0438 500
Reposted fromteijakool teijakool viaxal xal
Reposted frommachinae machinae viadarthsadic darthsadic
3341 5466 500
Reposted fromkaiee kaiee viadarthsadic darthsadic
3240 abee 500
Reposted from3ch0 3ch0 viaxal xal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl